การใช้ Expressions of Quantity (nidaitmcontest2)

posted on 20 Feb 2012 10:06 by nidaitmcontest2-2

สรุปการใช้คำบอกจำนวน Expressions of Quantity

๑.      some และ any ใช้กับคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้

๑.๑    some ใช้ในประโยคบอกเล่า ถ้าใช้กับคำนามนับได้ คำนามนั้นต้องเป็นพหูพจน์เสมอ เช่น

                   I’d like some sugar.                                       (ฉันต้องการน้ำตาลจำนวนหนึ่ง)

                   I’d like some toys.                                        (ฉันต้องการของเล่นจำนวนหนึ่ง)

๑.๒    any ใช้ในประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ ถ้าใช้กับคำนามนับได้ คำนามนั้นต้องเป็นพหูพจน์เสมอ เช่น 

                   Is there any sugar in this coffee?                    (มีน้ำตาลในกาแฟไหม)

                   Do you have any brothers and sisters?           (คุณมีพี่/น้องชายและพี่/น้องสาวไหม)

                   We don’t have any dishwashing liquid.           (เราไม่มีน้ำยาล้างจาน)

                   I didn’t buy any apples.                                (ฉันไม่ได้ซื้อแอ๊ปเปิ้ล)

๑.๓    some ใช้ในประโยคคำถามที่มีความหมายในเชิงร้องขอหรือเสนอให้ เช่น

                   Can I have some cake?                                  (ขอกินขนมเค้กได้ไหม)

                   Would you like some soda?                           (คุณต้องการน้ำอัดลมไหม)

 

๒.     much และ many

๒.๑    much ใช้กับคำนามนับไม่ได้ ในประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ เช่น

    How much money do we have?                     (เรามีเงินเท่าไร)

    There isn’t much milk left.                            (นมเหลือไม่มาก)

         ๒.๒     many ใช้กับคำนามนับได้ ในประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ เช่น

    How many people were at the party?           (มีคนอยู่ที่งานเลี้ยงเท่าไร)

    I didn’t take many photos on vacation.          (ฉันไม่ค่อยได้ถ่ายรูปมากนักตอนช่วงลาพักผ่อน)

 

๓.     a lot of และ lots of ใช้กับคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ ในประโยคบอกเล่า คำถามและปฏิเสธ เช่น

                   There’s a lot of butter.                                 (มีเนยมาก)

          I have lots of friends.                                    (ฉันมีเพื่อนมาก)

          Are there lots of tourists in your country?       (มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากในประเทศของคุณใช่ไหม)

          There isn’t a lot of butter, but there’s enough.        (มีเนยไม่มากแต่มีพอ)

 

๔.      a few และ a little  มีความหมายว่า เล็กน้อย

๔.๑    a few ใช้กับคำนามนับได้ เช่น

       There are a few eggs left, but not many.                     (มีไข่เหลืออยู่จำนวนหนึ่งแต่ไม่มาก)

๔.๒    a little ใช้กับคำนามนับไม่ได้ เช่น

         Can you give me a little help?                       (คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม)

 

นอกจากนี้ยังมี a great deal of และ plenty of มีความหมายว่า มาก

a great deal of ใช้กับคำนามนับไม่ได้ เช่น

                   She has a great deal of money.                               (เธอมีเงินมาก)

                   He spent a great deal of time writing that novel.      (เขาใช้เวลามากในการเขียนนวนิยาย)

          plenty of ใช้กับคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ เช่น

                   I’ve plenty of time.                                       (ฉันมีเวลามาก)

                   There are plenty of trees in my garden.          (มีต้นไม้ในสวนจำนวนมาก)

 

enough แปลว่า เพียงพอ หรือ มากพอกับความต้องการ ( as many or as much as somebody needs or wants) ใช้กับคำนามนับได้ (countable noun) และ คำนามนับไม่ได้ (uncountable noun)

       ตัวอย่าง

         I have enough strength to lift that box.                    ผมแข็งแรงมากพอที่จะยกลังใบนั้น

         He has enough problems.                                       เขามีปัญหามากพอแล้ว

       enough เมื่อใช้กับคำคุณศัพท์ (adjective) จะวางไว้หลังคำคุณศัพท์ 

ตัวอย่าง

This house isn’t big enough for you.                        บ้านหลังนี้ใหญ่ไม่พอสำหรับคุณ

Tell them it is not good enough.                             บอกพวกเขาว่ามันยังไม่ดีพอ

 

 

การบ้าน

Mod gave the waiter three large bills? What did she give the waiter?

    a.  large coins                                           b.  change

    c.  checks                                                 d.  paper money

 

--------------------------------------------------

 ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล  ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

http://www.nidaitmcontest.com/

Comment

Comment:

Tweet

.....

#5 By ... (182.53.204.7|192.168.111.44, 182.53.204.7) on 2015-07-23 15:13

Thank You So Much. ขอบคุณมากครับ

#4 By No Name (118.172.179.30|118.172.179.30) on 2015-06-01 19:38

big smile open-mounthed smile

#3 By (118.174.41.2|118.174.41.2) on 2014-03-11 14:27

ขอบคุณมากค่ะ big smile

#2 By Mayu (180.180.85.12) on 2013-08-15 19:06

http://www.nidaitmcontest.com

#1 By nidaitm contest2 (61.90.95.158) on 2012-02-21 00:33