พยากรณ์อากาศวันนี้

posted on 20 Feb 2012 11:20 by nidaitmcontest2-2

ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๕๐๐ ถึงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๕๐๐

ลักษณะทั่วไป

พายุดีเปรสชั่นมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนาม ไปทางทิศตะวันออกเฉียง

ใต้ประมาณ ๓๑๐ ไมล์กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆ ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ๓๐ นอต

ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคเหนือ และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย

ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีอากาศหนาวและเย็น กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองบาง

แห่งถึงเป็นแห่งๆ ส่วนภาคใต้มีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ลมชั้นบนที่ระดับ ๒,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ฟุต

ส่วนใหญ่ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๐๕ – ๑๐ นอต

แต่ภาคใต้ความเร็ว ๑๐ – ๒๐ นอต

ภาคเหนือ ลมทิศตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว ๐๕ – ๑๐ นอต

สนามบินดอนเมืองและบริเวณใกล้เคียง

ใกล้เคียง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนบางแห่ง ร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่

เวลาเช้ามีหมอก กลางวันมีหมอกแดด ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว ๐๕ – ๑๐ นอต

แหล่งข้อมูล กองข่าวอากาศ คปอ.

http://www.nidaitmcontest.com/

Comment

Comment:

Tweet

30EjTx http://www.PCsrDV86SgUVGcoBbz6moa5pI7jMrOFz.com

#6 By IbKuNnUOmcMzovSTG (103.7.57.18|37.59.49.210) on 2012-10-16 21:18

http://nidaitmcontest2-nidaitmcontest2.blogspot.com/

#5 By nidaitm contest2 (192.168.1.22, 110.164.69.164) on 2012-02-27 14:38

http://nidaitmcontest2-nidaitmcontest2.blogspot.com/

#4 By nidaitm contest2 (192.168.1.22, 110.164.69.164) on 2012-02-27 14:38

http://nidaitmcontest2-nidaitmcontest2.blogspot.com/

#3 By nidaitm contest2 (192.168.1.22, 110.164.69.164) on 2012-02-27 14:38

http://nidaitmcontest2-nidaitmcontest2.blogspot.com/

#2 By nidaitm contest2 (192.168.1.22, 110.164.69.164) on 2012-02-27 14:38

http://www.nidaitmcontest.com

#1 By nidaitm contest2 (61.90.95.158) on 2012-02-21 00:31